SERVEIS

MENJADOR

L'estona de menjador és un servei que ofereix l'escola a totes les famílies que necessitin deixar els seus fills, esporàdicament o fixes.

Aquest servei el porta l'empresa de catering "La vostra cuina"

 

Per consultar el menú de cada mes neu a SECRETARIA MENÚ DE MENJADOR

PLA CATALÀ DE L'ESPORT

La nostra escola està inscrita al Pla Català de l'Esport a l'Escola. Aquest pla pretén la difussió de l'esport mitjançant activitats extraescolars.

Al nostre centre es realitzen activitats destinades a aquesta finalitat: treure un bagul amb diferent material esportiu a l'hora del pati; realització de diferents activitats esportives guiades, col·laboració amb diferents entitats esportives de Rubí que venen al centre a promocionar el seu esport,...També, en coordinació amb l'AMPA, l'Ajuntament de Rubí, l'HCR Cent Patins i el departament d'Educació Físicadel centre, es va engegar el curs 2008-2009 una activitat extraescolar de Hoquei Línia que té un gran èxit entre el nostre alumnat. Aquestes són només algunes de les accions que s'estan duent a terme al centre per impulsar la realització d'activitats es`portives extaescolars entre els/les nostres alumnes ja que considerem que és el complement perfecte a les activitats més acadèmiques pel desenvolupament integral dels/les nens/es.

CASAL D'INFANTS

El Casal d´Infants Teresa Altet és un espai sòcioeducatiu de lleure per a infants de 3 a 12 anys promugut i finançat en la seva totalitat pel Pla Educatiu d’Entorn, pla conjunt del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Rubí.
El servei es presta en dues modalitats: la bàsica durant tot el curs escolar de 16:30 a 19:30h i la vacacional que funciona en períodes de vacances escolars de l’1 al 30 de juny de 8:00 a 19:00h amb diferents possibilitats de combinació.
El Casal Infantil vol oferir un servei global a la ciutat, que faciliti la cohesió social i la conciliació de la vida laboral i familiar, creant un espai d’atenció als infants fora de l’horari escolar.
L’activitat del Casal té lloc al CEIP Teresa Altet, i té una capacitat diària per a 50 infants, estiguin o no matriculats en aquesta l’escola. Aquí gaudiran d’una sèrie d’activitats organitzades i tutelades per monitors i monitores professionals. Els grups s’organitzen en funció de les edats dels infants, i realitzen unes activitats o altres segons les seves necessitats; al llarg de la tarda tots els infants segueixen la mateixa pauta de funcionament pel que fa les activitats:
- De 16:30 a 17:00: Espai per berenar i joc lliure on els infants gaudeixen d’una estona de temps lliure per poder berenar, que serveix d’impàs per a l’inici de les activitats del Casal.
De 17:00 a 19:00h:
- Assemblea: És l’espai de participació dels infants en el funcionament del Casal i en especial del propi grup de treball, en aquesta és pretén que els infants aprenguin el mecanisme del diàleg com a mitjà per resoldre problemes.
- Reforç Escolar: És un espai on els infants poden realitzar els deures pendents i l’estudi per exàmens propers amb el suport personalitzat del monitor/a, alhora que es potencien els hàbits d’estudi i d’aprenentatge.
- Activitat lúdica: dins aquest espai es realitzen varietat d’activitats com ara tallers de plàstica, de manualitats, d’expressió corporal, esports, jocs dirigits, gimcanes, noves tecnologies, dinàmiques de grup, taller de cuina, i  sortides pels voltants.
- A partir de les 19:00 i fins les 19:30 comptem amb un espai d’acollida que faciliti la recollida dels infants per part de llurs famílies.
 

LA BIBLIOTECA

La biblioteca escolar és un lloc més de l'escola on els nens i les nenes  poden realitzar diferents activitats:

- Gaudir dela lectura

- Acabar treballs i deures

- Cercar informació a través de llibres i d'internet

- Utilitzar el servei de prèstec de llibres, DVD i VHS

- Jugar amb jocs de taula

Durant el pati (10,30 a 11h) els i les alumnes del centre poden utilitzar la biblioteca amb la vigilància de les mestres responsables (Emília i Yolanda), i en hores d'aula amb la responsabilitat del/la  mestre/a que els acompanyi.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

PODEU ESCOLLIR:

  • ANGLÈS I POLISPORTIU (BÁSQUET, VOLIEIBOL,...)
  • ANGLÈS I DANSA (DIFERENTS BALLS)

        Es farà dos hores setmanals repartides en dos dies, de 16.30 a 17.30 h.

         dimarts anglès i dijous poliesportiu o dansa

 

         El preu de les dues hores és de 29€/mes pels socis de l'AMPA  i 34€ mes pels no socis.

Si decideu fer només una activitat, ésa dir a una hora a la setmana, el preu seria de 16€ pels socis i de 21€ pels no socis.